Jadrové vŕtanie

Priemer otvoru Murivo Betón Železobetón
42-52 mm  0,60 € 0,86 € 0,96 €
62-71 mm  0,70 € 0,93 € 1,00 €
82-92 mm  0,76 € 0,96 € 1,10 €
102-112 mm  1,00 € 1,16 € 1,33 €
122-127 mm  1,13 € 1,29 € 1,46 €
132 mm  1,19 € 1,36 € 1,53 €
142-152 mm  1,26 € 1,39 € 1,56 €
162-172 mm  1,33 € 1,46 € 1,63 €
181 mm  1,49 € 1,66 € 1,86 €
190-201 mm  1,56 € 1,99 € 2,09 €
225 mm  1,76 € 2,12 € 2,29 €
250mm  1,99 € 2,46 € 2,59 €
300 mm  2,26 € 2,76 € 2,92 €

Podmienky a príplatky:

 • Kotva 1 ks/1,20 EUR.        
 • Šikmé vŕtanie príplatok +10 % k základnej cene.        
 • Vŕtanie na sucho príplatok +25% k základnej cene.        
 • Zachytenie chladiacej vody +15 % k základnej cene.        
 • Doprava na pracovisko 0,33 EUR/km.        
 • Vŕtanie vo výške nad 150cm +15% k základnej cene.        
 • Použitie vlastnej elektrocentrály 8,80 EUR/h.        
 • Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 16,50 EUR/deň.        
 • Vrt hlbší než 40 cm 15 % k základnej cene.        
 • Pri väčšom obsahu železa sa cena zvýši o 10,- EUR na 1 cm2 plochy rezu.        
 • Pri vŕtaní nad 40 cm hĺbky zarátavame 14,30 EUR/h/pracovníka za vyťahovanie/vysekávanie jadra.        
 • V prípade ochrany susediacich častí (napr. pred striekajúcou vodou) našou firmou bude započítané 14,50 EUR/h/pracovníka.        
 • Pokiaľ sa pracuje vo výške vyššej ako 1,5 m je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu poprípade lešenie.        
 • Prestoje nezavinené našou firmou 10,00 EUR/hod/na  1 pracovník.        
 • Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu/ov dopredu. Ak tak neurobí účtujeme si prestoj 10,00 EUR/hod/na 1 pracovník.        
 • V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva majetkom objednávateľa.        
 • Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.        
 • Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.        
 • Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.        
 • Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu alebo vody, účtujeme za 2. pracovníka 10,00 EUR/hod/na jedného pracovníka za celý čas vŕtania.        
 • Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ.        
 • Pokiaľ je potrebné pre transport našej technológie použiť žeriav alebo zariadenie, zabezpečuje tieto služby objednávateľ.        
 • Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 5-tich pracovných dní pred termínom prác ináč budú zaúčtované storno poplatky vo výške 40% z výšky objemu práca vypočítane na základe predbežnej objednávky.        
 • Minimálna fakturovaná cena za vrty je 250,-EUR + doprava.        
 • Pri vŕtaní nad d=250mm zarátame do ceny aj odľahčovacie vrty.        
Jadrové vŕtanie