O nás

Firma PLUMBER na trhu pôsobí od roku 1996 a svoje služby v oblasti inštalácií „VODA, KÚRENIE, PLYN“ ponúka na základe svojich dlhoročných skúseností v praxi a pravidelným dopĺňaním poznatkov nových postupov a technológií s používaním materiálov.

Referencie

2014 ZŠ Krompachy prestavba pavilónov – rekonštrukcia ZTI
2015 ZŠ,MŠ Krásna Lúka rekonštrukcia sociálnych zariadení
2015 VD ECAV Prešov výmena rozvodov UK v budove Kolégia
2015 Vádium Prešov rekonštrukcia kotolne, vykurovania – zmena zdroja tepla
2015 Ovo-Mont Sabinov rekonštrukcia kotolne
2015 UPJŠ-internáty rekonštrukcia ZTI, zariaďovacie predmety
2015 UPJŠ laboratóriá fyziky rekonštrukcia ZTI, VZT
2015 ZŠ Prostejovská,Prešov rehabilitačné centrum pre TP žiakov – výstavba
vodoinštalácia, vykurovanie, sauna, rekuperácia
2015 obec Bzenov oprava vodojemu – havarijný stav
2015 Čech s.r.o. obec Svidník – výstavba BD inštalácia ZTI, UK, plyn
2015 Čech s.r.o. obec Jaklovce – výstavba BD inštalácia ZTI, UK, plyn
2015 Čech s.r.o. obec Tisinec II., III.– výstavba BD inštalácia ZTI, UK, plyn
2016 ZŠ Prostejovská, Prešov rekonštrukcia UK- výmena vyk.telies
2016 Čech s.r.o. BD Sabinov, 17.novembra 70,71 – 36BJ rozvody ZTI,plyn v byt.dome
2016 Čech s.r.o. BD Sabinov, Ružová 61,62 – 16BJ rozvody ZTI, v byt.dome
2016 MeraServise Prešov rekonštrukcia kotolne Sekčov, ul.Ľ.Podjavorinskej
2017 Čech s.r.o. BD V.Šariš, vonkajšia kanalizácia a vodoinštalácia
vnútorná vodoinštalácia, odpad, UK
2017 Čech s.r.o. BD Gemer.Poloma, vonkajšia kanalizácia a vodoinštalácia
vnútorná vodoinštalácia, odpad, UK
2017 Čech s.r.o. BD Sabinov, Matice Slov. 1-5, 80BJ rozvody ZTI,plyn v byt.dome
2017 Depo Prešov rekonštrukcia vonk.vodovodu
2018 Čech s.r.o. Zdravotná škola Prešov, výmena vykurovacích rozvodov a radiátorov
2018 obec Trnkov viacúčelova budova - inštalácia  vykurovania
2018 MŠ Volgogradská, Prešov rekonštrukcia sociálnych zariadení, ZTI, vykurovanie
2018 AWU Precension, Prešov výrobná hala - ZTI, VZT, vykurovanie, plynofikácia, stlačený vzduch
2019 Ubytovňa Košice rozvody vykurovania a ZTI
2019 Mreality montáž klimatizačných jednotiek
2019 Letecká fakulta Košice rozvody vykurovania - zmena zdroja tepla
2019 Posilovňa Just Gym, Prešov rozvody vykurovania , ZTI, VZT

Okrem uvedených stavieb realizovala naša firma rôzne inštalácie a rekonštrukcie súkromných rodinných domov. Vonkajšie a vnútorné rozvody vody a odpadu, rozvody vykurovania, podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie, rozvody plynu, ZTI, kompletáže, rekuperácia, centrálny vysávač ...

O nás