Likvidácia azbestu

Ponúkame komplet službu od vybavenia povolení až po odvoz azbestového odpadu na skládku.

V cene 16,- EUR bez dph za m2 je zahrnuté:

  • a) vybavenie povolení štátnej správy RÚVZ a OÚŽP - je potrebné rátať s lehotou 1 mesiac,
  • b) príprava - ohraničenie a označenie priestoru, vybudovanie hygienickej časti,
  • c) penetrácia krytiny, zdemontovanie šablón do polyetylénových vriec,
  • d) vyčistenie a vypratanie priestoru demontáže - povysávanie podstrešných priestorov vysávačom s HEPA filtrami,
  • e) odvoz nebezpečného odpadu na skládku a poplatok za skládku nebezpečného odpadu,
  • f) samozrejmosťou je odovzdanie zákazníkovi všetkých kópií povolení, ohlásení a potvrdení o uložení odpadu na skládke.
Likvidácia azbestu
Likvidácia azbestu
Likvidácia azbestu
Likvidácia azbestu
Likvidácia azbestu