Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PLUMBER s.r.o. si je vedomá, že jej klientom, užívateľom, návštevníkom a ostatným záleží na vlastnom súkromí. Preto sme vytvorili „Zásady ochrany osobných

údajov“, v ktorých presne a jasne popisujeme, akým spôsobom zhromažďujeme, používame, prenášame a uchovávame Vaše osobné údaje. Na základe týchto pravidiel sa máte právo rozhodnúť o tom, či budete pokračovať v používaní a navštevovaní stránok spoločnosti PLUMBER.

Aké informácie zhromažďujeme:

  • Informácie identifikujúce osobu ako meno, telefónny kontakt a emailová adresa, ktorú poskytujete PLUMBER pri registrácii, alebo pri vypĺňaní kontaktných formulárov.
  • Cookies súbory, ktoré jednoznačne identifikujú Váš prehliadač a pomáhajú nám lepšie pochopiť správanie na našich stránkach.
  • Prihlasovacie súbory, ktoré automaticky zaznamenajú naše servery. Môže ísť o Vašu webovú požiadavku, IP adresu, typ a jazyk prehliadača, vstupné a výstupné stránky, typ platformy, názvy domén, cieľové stránky, prezreté stránky, dátum a čas Vašej požiadavky

Súbory cookie môžete odstrániť pomocou krokov z Nápovedy Vášho prehliadača. Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky cookies, alebo obmedziť, kedy je súbor cookie odoslaný. Po vypnutí súborov cookies niektoré funkcie na našich stránkach už nemusia pracovať správne.

Spôsob použitia osobných údajov

Vďaka získaným osobným údajom, ktoré starostlivo uchovávame, Vás dokážeme informovať o najnovších produktoch, akciách, novinkách, zákonných povinnostiach týkajúcich sa oblasti voda-plyn-kúrenie.

Osobné údaje ako aj niektoré z osobne neidentifikovateľných údajov (ako napr. IP adresy, typ prehliadača, operačný systém, anonymné užívateľské údaje) používame na zlepšovanie vzhľadu, kvality, služieb, obsahu stránok.

Cookies a prihlasovacie údaje používame na:

  • zapamätanie si informácií, aby ste ich nemuseli zadávať pri každej ďalšej návšteve stránok PLUMBER
  • diagnózu a odstránenie technických problémov
  • sprístupnenie Vašich informácii po Vašom prihlásení
  • sledovanie výkonnosti našich marketingových aktivít
  • sledovanie a analýzu zhromaždených dát ako napr. celkový počet návštev a pod.

Zabezpečovanie

S týmito pravidlami ochrany súkromia našich návštevníkov, užívateľov stránok a klientov PLUMBER v záujme zaistenia bezpečnosti sú oboznámení všetci zamestnanci našej spoločnosti a dôrazne presadzujeme opatrenia na ochranu osobných údajov na všetkých našich oddeleniach.

Všetky získané osobné údaje používame len spôsobom opísaným v týchto „Zásadách o ochrane osobných údajoch“. Pretrvávajúcim používaním stránok PLUMBER vyjadrujete súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.